Relating – budowanie relacji, respekt

RELATING = budowanie relacji (w tym wzajemnego respektu dla innych) i wyrafinowanie społeczne:

  • kooperacja: bycie dobrym graczem zespołowym; pomaganie członkom grupy dobrze współpracować
  • otwartość: umiejętność zadawania pytań i słuchania odpowiedzi; umiejętność dobrego wykorzystania usłyszanych faktów, informacji zwrotnej (feedback), sugestii i porad
  • samodzielność: umiejętność podjęcia inicjatywy; umiejętność kulturalnej obrony swych poglądów;
  • empatia: zrozumienie innych; oferowanie pomocnej konstruktywnej informacji zwrotnej (feedback) i sugestii

 

Na podstawie „What’s the point of school” prof. Guy Claxtona. Tłum. bmirjak
Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone