Edukacja w 21 wieku, Kompetencje globalne, Pomysł do klasy na dziś!, Uczenie się przez całe życie

Czy warto uczyć myślenia?

Na stronie Harvard.edu, Graduate School of Education, znalazłam ciekawy artykuł pod tytułem Cultures of thinking – improving learning and collaboration by honing group and individual thinking processes. (Kultury myślenia – doskonalenie umiejętności uczenia się i współpracy poprzez kształtowanie grupowych i indywidualnych procesów myślenia. tłum. tytułu bmirjak)

Autorzy najpierw definiują  „Kultury myślenia” jako „miejsca, w których grupowe i indywidualne myślenie jest cenione, widoczne dla innych i aktywnie promowane jako część regularnego, codziennego doświadczenia wszystkich członków grupy.”

Na czym polega projekt „Kultury myślenia”? Oparty został na wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez naukowca Rona Ritchharta  w 2002 roku, a polega na koncentrowaniu uwagi nauczyciela na ośmiu elementach kulturowych obecnych w każdej sytuacji pracy zespołowej.

Jakie to elementy?

  • Język – czyli użycie języka myślenia – słów, które pozwalają uczniom przedstawić swój tok myślenia i przeprowadzić refleksję nad jego procesem,
  • Czas – czyli danie uczniom czasu na sformułowanie wypowiedzi lub zgłębienie tematu,
  • Środowisko – czyli przyjazne miejsce gdzie „widać” proces myślenia, miejsce przyjazne dla interakcji
  • Możliwości – zorganizowanie zadań z jasno określonym celem, angażujących uczniów w proces myślenia i rozumienia
  • Procedury – ćwiczenie procedury myślenia i wykształcenie rutyny myślenia,
  • Modelowanie – pokazywanie uczniom kim jesteśmy jako osoby myślące i ciągle uczące się,
  • Interakcje – okazywanie respektu dla pomysłów innych i owocnej współpracy,
  • Oczekiwania – stawianie jasnych celów i oczekiwań, podkreślanie wartości myślenia i uczenia się jako procesu a nie tylko jako „zadania do wykonania”.

IMG_0768

Podczas dążenia do tworzenia „kultury myślenia” w swojej klasie, nauczyciele mogą korzystać z różnych metod, na przykład dać uczniom czasu na myślenie, modelować użycie języka myślenia, wskazywać na zawieszone w klasie plakaty dla przypomnienia procesu, w ten sposób wzbogacając grupę w umiejętność uwidocznienia swojego toku myślenia.

Mój pomysł na uwidocznienie toku myślenia i planowania własnej pracy uwieczniłam na tablicy przed klasą, gdzie uczniowie zawiesili przykłady z każdego etapu pisania i publikowania swoich opowiadań, które najpierw planowali, pisali kilka wersji w Wordzie, ręcznie ilustrowali, przenosili wersję cyfrową na tablety, i wreszcie czytali młodszym uczniom. A na koniec pisali refleksję z całego procesu produkcji własnej „książki” i czego się nauczyli.

Pomysłów jest wiele w promowanych przez projekt książkach:

Making Thinking Visible: How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for all Learners („Uwidocznić Myślenie: jak wykształcić zaangażowanie, zrozumienie i samodzielność u wszystkich uczniów” tłum. tytułu bmirjak) wydanej w 2011 roku, autorzy Ron Ritchhart, Mark Church, Karin Morrison.

„W jaki sposób klasa może stać się miejscem intelektualnej stymulacji, gdzie nauka nie jest oceniana w punktach na teście, ale w rozwoju osób potrafiących myśleć, planować, tworzyć, kwestionować i angażować się, samodzielnie jako uczeń?” 

Creating Cultures of Thinking: The 8 Forces We Must Master to Truly Transform Our Schools („Tworzenie kultury myślenia: 8 czynników do opanowania, by naprawdę przekształcić nasze szkoły” tłum. tytułu bmirjak) wydanej w 2015 roku, a autorem jest Ron Ritchhart.

Ron Ritchhart z Harvard University w swej książce przedstawia „ukulturalnienie się” (enculturation) jako klucz do procesu głębokiego uczenia się i rozwijania nawyków umysłowych i nastawień, czyli kompetencji potrzebnych w stale zmieniającym się świecie.

Dla anglojęzycznych nauczycieli proponuje się kilka tematycznych kursów online, które zaczną się we wrześniu i potrwają do grudnia 2018. Niestety, są płatne, 525$ od osoby w grupie 3-6 osobowej.

Ciekawe, czy już te książki lub takie szkolenia są dostępne w języku polskim. Może warto je przetłumaczyć, a podobne szkolenia zorganizować?

 

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: