Edukacja w 21 wieku, Kompetencje globalne, Uczenie się przez całe życie

Kaganek oświaty

Niedługo faktycznie „oświata” zostanie tylko kagankiem. Lektura raportu, który powstał w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, The Global Competitiveness Report 2018, pokazuje, w którym kierunku zmierzają działania zmian w edukacji, w zależności od kraju.

Pomimo tego, że w rankingu Polskie szkoły znajdują się na 32 miejscu ze 140 krajów, ranking oparty jest na:

  • długości edukacji w szkole: 12,7 lat co daje nam 15 miejsce
  • liczbie nauczycieli (w tym zapewne liczy się pracowników administracji i katechetów) w przeliczeniu na 1 ucznia: wspaniałe 11 miejsce
  • czasie spędzonym w szkole: 23 miejsce.

No tak, ale JAK spędzają go uczniowie?

Natomiast to, co się w 21 wieku liczy najbardziej – kompetencje i umiejętności… niestety, nie ma się czym zbytnio pochwalić.

  • 109 miejsce w zakresie kompetencji ogólnie
  • 106 miejsce w zakresie kształcenia zawodowego
  • 83 miejsce w zakresie nauki krytycznego myślenia
  • 68 miejsce w zakresie kompetencji cyfrowych.

Najbardziej zaciekawiło mnie to uczenie krytycznego myślenia. 83 miejsca na 140 krajów! Aż z zainteresowaniem przewertowałam te 600+ stron raportu by znaleźć Indonezję. I co się okazuje? W zakresie nauczania krytycznego myślenia Indonezja – podobno do niedawna „trzeci świat” – jest na 29 miejscu na 140 krajów!

Brawo Indonezja! Tak trzymać!

Cieszę się, że dokładam swoją cegiełkę do popularyzacji nauki krytycznego myślenia, współpracy w zespołach zadaniowych i wielu kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów w 21 wieku poprzez swoją platformę www.connect2learn.education. I to niezależnie od kraju! 🙂 Więcej informacji znajdziecie na stronach platformy.

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: