Edukacja w 21 wieku, Kompetencje globalne

Kogo dziś szuka rynek pracy?

Już w 2015 roku FORBES.pl wymieniał dziesięć pożądanych umiejętności pracowników:

 1. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W MULTIKULTUROWYM ŚRODOWISKU
 2. KOMUNIKATYWNOŚĆ
 3. Multizadaniowość
 4. Myślenie analityczne
 5. Znajomość języków obcych
 6. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE
 7. Skupienie się na celu
 8. Zrozumienie postawy wsparcia biznesu
 9. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe
 10. Umiejętność pracy pod presją czasu

Czy rynek pracy znajdował takich? Być może. Na pewno wielu z nich przyjmowano do pracy i od razu wysyłano na wszelakie szkolenia

 • z umiejętności komunikacji,
 • z udziału w negocjacjach,
 • z asertywności,
 • z autoprezentacji,
 • z radzenia sobie ze stresem.

Zanim takiego pracownika się wyszkoli, minie troche czasu. A gdyby taki pracownik przyszedł do pracy już z wykształconymi umiejętnościami?

Współczesna szkoła musi pomóc uczniom zdobyć te umiejętności, których pracodawcy szukają u swoich pracowników, szukają już teraz. A za 10 lat będą szukali pracowników na stanowiska, które jeszcze nie istnieją!

Czy dzisiejszy szóstoklasista zdaje sobie z tego sprawę? Czy posiada już globalne kompetencje?

kids&robots1

GLOBALNE KOMPETENCJE

Globalna kompetencja jest to zrozumienie i świadomość postrzegania siebie jako aktywnego uczestnika życia w naszym świecie, a nie tylko obserwatora. Do tego zrozumienia I świadomości niezbędna jest umiejętność rozpatrywania spraw z różnych perspektyw, umiejętność pracy w zespole, umiejętność wymyślania nowych rozwiązań i kreatywnego rozwiązywania problemów.

W 2016 roku FORBES powtarza umiejętności  1, 2 i 6 z listy 2015 roku, czyli

 1. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W MULTIKULTUROWYM ŚRODOWISKU
 2. KOMUNIKATYWNOŚĆ
 3. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE

i dodaje umiejętność budowania relacji z klientem, oraz umiejętność zarządzania projektami.

W 2017 roku FORBES podaje pożądane cechy liderów i menadżerów:

 1. Umiejętność samodzielnej pracy (samo-zarządzanie)
 2. Działanie strategiczne (#4 z 2015 roku)
 3. KOMUNIKATYWNOŚĆ
 4. Odpowiedzialność i rozsądność
 5. Wyznaczanie konkretnych celów i dążenie do nich (#7 z 2015 roku)
 6. Wizja przyszłości
 7. Umiejętność zarządzania złożonymi projektami (#3 z 2015 roku)
 8. Wspieranie kreatywności i innowacji
 9. Budowanie zespołu I promowanie pracy zespołowej
 10. Zręczność uczenia się (myślę, że tu chodzi o chęć i umiejętność nieustannego uczenia się)

Więc pytanie – skoro TAKIE umiejętności są potrzebne niemal  „na wczoraj”, to JAK ma młody człowiek je zdobyć, skąd je MIEĆ?

dnaindia-com

No jak to, skąd? Ze szkoły!!!

Jakie umiejętności powinna kształtować szkoła w 21 wieku? Przede wszystkim:

 • KOMUNIKACJA – umiejętność rozmowy, debaty, negocjacji, konstruktywnego komentarza i refleksji
 • KOOPERACJA – współpraca z innymi, negocjacja podziału ról i zadań, praca nad sobą i w grupie
 • KOMPASJA – empatia i wpół-odczuwanie, chęć niesienia pomocy innym
 • ELASTYCZNOŚĆ – umiejętność szybkiej reakcji na zmiany w technologii czy nieprzewidziane przeszkody w realizacji celu. Nie da się? Skądże – spróbujemy w inny sposób. Będziemy próbować aż do skutku. Mentalność rozwojowa!

Młodzi ludzie muszą mieć szansę wykształcenia umiejętności, które pozwolą im na osiągnięcie osobistego sukcesu w życiu zawodowym i osobistym w ciągle zmieniającym się świecie, w dobie postępującej cyfryzacji i automatyzacji, gdyż niedługo ewenementem będzie pójście do pracy do jednej firmie i przepracowanie w niej całego życia.

Szkoła 21 wieku musi dać im tę szansę, gdyż inaczej…… ech, dokończcie sami.

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: