Edukacja w 21 wieku, Mentalność rozwojowa, Uczenie się przez całe życie

Mentalność rozwojowa na wakacjach

Osoba o mentalności rozwojowej postrzega swoje talenty lub umiejętności do nauki lub cechy interpersonalne jako nieustalone na jednym poziomie, ale jako takie, które mogą rozwijać się poprzez użycie odpowiednich metod i włożenie pewnego wysiłku.

Tak mają niektórzy od urodzenia. Ale co z tymi, którzy wciąż myślą, że „nie da się nic zmienić, bo już taki jestem i już”?

Gene Tognetti w swoim artykule  „Pobudź mentalność rozwojową technologią” (Boost growth mindset with tech) pisze o myśleniu rozwojowym i mentalności rozwojowej jako koncepcji, że ​​mózg – czyli intelekt – jest jak mięsień, który poprzez ćwiczenia może rosnąć i zmieniać się po pewnym czasie.

Tognetti powtarza, że „mentalność stała” to błędne myślenie, że osoba ma pewien stały i niezmienny poziom umiejętności, inteligencji i talentu. I można pomóc rozwinąć mentalność rozwojową uczniów, szczególnie w dziedzinach, w których często doświadczają trudności. Mając czas na wakacjach, może spróbujecie?

Według Tognettiego, istnieje pięć cech charakterystycznych mentalności wzrostu: WYZWANIA, UPORCZYWE POKONYWANIE PRZESZKÓD, WYSIŁEK, KRYTYKA, i SUKCES INNYCH.

W części pierwszej swych artykułów Tognetti przedstawia dwie strony www, które mogą pomóc w rozbudowywaniu „mentalności rozwojowej” w zakresie WYZWAŃ i pokonywania PRZESZKÓD.

WYZWANIA. Ważne jest, by uczniowie nauczyli się przyjmować wyzwania, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których mają problemy, na przykład gramatyka i pisanie.

Tognetti opisuje bardzo przydatny w nauce języka angielskiego (jako języka ojczystego i jako drugiego lub następnego) program Quill  (quill.org). Jest to darmowa platforma pomagająca ćwiczyć pisanie i gramatykę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.  Ćwiczenia gramatyczne – będące właśnie wyzwaniem – pozwalają uczniom samodzielnie ćwiczyć w spersonalizowany sposób. Quill ma również narzędzie diagnostyczne pokazujące nauczycielowi w których elementach gramatyki i pisania uczniowie potrzebują większej praktyki. Podczas ćwiczeń widzą swoje wyniki, ćwiczą swoje umiejętności, poprawiają się, i w ten sposób stopniowo uzyskują pewność siebie.

Ten program, a właściwie platforma pozwala nauczycielowi założyć „konto” klasowe, zaprosić do niego uczniów, wstępnie sprawdzić ich umiejętności w ortografii i składni zdań, zadać im odpowiednie ćwiczenia na ich indywidualnym poziomie i według ich indywidualnych potrzeb, monitorować ich postęp, i pomagać im osiągnąć jak najlepsze wyniki DLA NICH samych, licząc je od indywidualnego punktu wyjścia każdego ucznia. W ten sposób poprzez spersonalizowaną naukę buduje się w uczniach ich pewność siebie.

UPORCZYWOŚĆ. Uczniowie muszą nauczyć się wytrwałości w pokonywaniu przeszkód i stawiania czoła niepowodzeniom gdy szukają rozwiązań problemu.

Tognetti sugeruje program Tinkercad (tinkercad.com), darmową, internetową aplikację do projektowania 3D, która może pomóc w rozwijaniu wytrwałości. W Tinkercad uczniowie dostają proste ikony – takie jak kwadraty, stożki i koła – i manipulują nimi na ekranie tworząc inne przedmioty jak breloczki, biżuteria, sztuka, łodzie, postacie Minecraftu itd. Można to z powodzeniem robić w czasie wakacji.

Tognetti prowadzi klasę projektową 3D, i twierdzi, że po krótkim wstępie do możliwości programu Tinkercad uczniowie wystarczająco rozumieją co mają robić i bardzo koncentrują się na swoich projektach. „Ich koncentracja i wytrwałość mnie oszołamiają,” mówi Tognetti. „Próbują, nie idzie im, próbują ponownie, kilkakrotnie, i wreszcie udaje się – przeważnie osiągają niesamowite rezultaty.”

Pojęcie FAIL = First Attempt In Learning  czyli Porażka = Pierwsza Ważka Próba Nauki to właśnie uosobienie UPORCZYWOŚCI, czyli rozwijanie„mentalności rozwoju” poprzez uporczywe i nieustające uczenie się, w tym przypadku na próbach i błędach w programie, który niemal przypomina grę.

I tak można wyćwiczyć dwie podstawowe cechy z pięciu charakterystycznych mentalności wzrostu: WYZWANIA, UPORCZYWE POKONYWANIE PRZESZKÓD, WYSIŁEK, KRYTYKA i SUKCES INNYCH.

No to jak? Spróbujecie?

 

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: