Edukacja w 21 wieku, Odpowiedzialność za własną naukę, Uczenie się przez całe życie

Zrozumieć sens nowoczesnej nauki

W swoim artykule na portalu Global Online Academy, Kristin Daniel pisze o nowoczesnej nauce – nauce, która dla ucznia musi mieć sens. Dlatego stare metody i podejście podawcze musi odejść. Musi nastać era nowoczesnej, sensownej nauki, dzięki której uczeń stanie się pasjonatem uczenia się przez całe życie.

Jakie są elementy nowoczesnej nauki? Kristin Daniel wymienia:

1/ Nowoczesne uczenie się skupione jest na uczniu: uczeń kieruje swoją własną nauką, a projekty edukacyjne zachęcają go do wygłaszania opinii i dokonywania wyboru. Zapewniając uczniom kontrolę, autonomię i siłę w ich własnym procesie uczenia się, uczniowie są bardziej aktywni na lekcji niż nauczyciel. Równie ważne jest zapewnienie uczniom wyboru środowiska uczenia się, przedmiotu, podejścia do nauki i sposobu oceny.

2/ Współczesna nauka ma sens: wszyscy uczymy się najwięcej, kiedy doświadczenie jest dla nas osobiście istotne. Kiedy uczniowie czują się emocjonalnie związani z treścią i istnieje powiązanie z czymś, co już wiedzą, wiedza i umiejętności zostają lepiej przyswojone.

3/ Oceny służą dalszej nauce: w jaki sposób oceniamy naszych uczniów? Dzięki autentycznym ocenom uczenia się opartego na kompetencjach lub uczenia się opartego na doświadczeniu lub projektach, uczniowie rozwijają się w nowy sposób. Każda z tych metod oceniania pozwala uczniowi określić, jak może dla niego wyglądać dojście do najwyższego poziomu w tej dziedzinie lub przedmiocie.

4/ Współczesne uczenie się kładzie nacisk na współpracę: pomysł wspólnego uczenia się wywodzi się z koncepcji konstruktywizmu społecznego. Lew Wygotski pisał: „Każda funkcja w rozwoju kulturowym dziecka pojawia się dwa razy: najpierw na poziomie społecznym, a później na poziomie indywidualnym.” Uczenie się z innymi i we współpracy z innymi pozwala nam lepiej zrozumieć innych i zrozumieć kim my jesteśmy i co wiemy.

pic3

5/ Doświadczyć naukę: uczenie się jest wielowymiarowe i nie zdarza się w próżni. Byłoby cudownie, gdyby można było po prostu przeczytać instrukcję obsługi helikoptera, a potem nim polecieć. Musimy pobrać lekcje, doświadczyć tej nauki latania, by się jej nauczyć. W szkole trzeba na nowo zdefiniować scenariusz i atmosferę lekcji by nowe doświadczenia zdobyte w szkole były znaczącą częścią naszej nauki w ogóle.

Najciekawszym elementem jest wprowadzanie nauki online.

6/ Współczesne nauczanie ułatwia inne zorganizowanie czasu i harmonogramu: możliwość pracy we własnym tempie jest integralną częścią nowoczesnej nauki, a nauka online jest idealna do zindywidualizowanego tempa pracy ucznia. Nauka online to asynchroniczne ćwiczenia pozwalające uczniowi na wykonanie zadania we własnym czasie. Oferowanie elastycznego tempa w harmonogramach szkolnych może również zapewniać bardziej spersonalizowane i autentyczne rodzaje oceny wiedzy i umiejętności ucznia.

library

Zgadzam się zupełnie z Kristin Daniel i jej punktami, staram się tak właśnie uczyć. Od kilku lat wprowadzam coraz więcej projektów do poszczególnych kursów, które uczę i widzę, jak nawet mało zaangażowani uczniowie (na początku przynajmniej) wciągają się w pracę mając możliwość dokonania wyboru tematu interesującego ich najbardziej, z jakiejś puli tematów czy ogólnych zarysów.

Widzę ich skupienie gdy układają własne pytania drążące temat, jak przygotowują prezentację i stawiają czoła wyzwaniom, bo zawsze staram się dodać im jakiś „challenge” – użyj nowego programu, spróbuj dodać animację, wbuduj w prezentację film z YouTube’a. Pracują nad projektami najpierw w grupie, jednej, drugiej, a potem indywidualnie, na sumatywną ocenę. Po każdym grupowym projekcie oceniają swoją pracę lub pracę rówieśników, piszą refleksję, zastanawiają się co poszło dobrze, a co można następnym razem poprawić, tak, by ten indywidualny projekt na sumatywną ocenę był najlepszy.

A w niektórych klasach wprowadzam elementy nauki online.

Choć uczę już 36 lat, chyba jednak jestem w miarę nowoczesna…

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: