Edukacja w 21 wieku, Kompetencje globalne

Zdążyć z edukacją 21 wieku

Pierwsza część artykułu Ewolucja pewnej szkoły z wieku na wiek.

Czy zdążymy z edukacją 21 wieku jeszcze w 21 wieku?

Jest dobrze. Jakarta Intercultural School ma się wyśmienicie, co roku wypuszcza z kampusu około 200 świetnie przygotowanych do życia młodych ludzi, pełnych zapału do pracy nad własnym doskonaleniem się, mających wspaniale wykształcone umiejętności miękkie, i ogromne serca pełne empatii dla potrzebujących pomocy (Service Learning, o którym też często piszę na blogu. Niezbędny program w każdej szkole!) Great job! – mówią nam.

mission

Misja JIS (w skrócie)

Lecz szkoła jako instytucja nie spoczęła na żadnych laurach. Nie dokonaliśmy cudu, nie stanęliśmy w miejscu otrzepując ręce z piasku „no, robota skończona.” Robota dopiero się zaczyna!

Bo przed nami stoją następne wyzwania, o których już od kilku lat głośno. Instytut Dla Przyszłości przy Uniwersytecie w Phoenix opublikował raport o badaniach nad umiejętnościami niezbędnymi dla każdego pracownika w przyszłości: Future Work Skills 2020.  Oto skrót:

  1. Sense – making: zdolność do odkrywania ale i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić.
  2. Social intelligence: inteligencja społeczna czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie.
  3. Novel& Adaptive thinking: myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat.
  4. Cross-cultural competency: kompetencje kros-kulturowe czyli zdolność do operowania w zróżnicowanym środowisku kulturowym.
  5. Computational thinking: zdolność przetwarzania dużej ilości informacji rozumowania opartego na danych (zwłaszcza wyciągania wniosków z tzw. Big Data).
  6. New-media literacy: umiejętność korzystania z nowych mediów czyli nie tylko publikowanie postów na Facebooku w najbardziej odpowiednim czasie. Także jedna z umiejętności, zakładająca zdolność do krytycznej oceny i opracowania treści, publikowanych w nowych mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji.
  7. Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach.
  8. Design mindset: myślenie projektowe czy zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników.
  9. Cognitive load management: zdolność do zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik.
  10. Virtual collaboration: zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny, zaangażowany i wykazujący obecność w pracy wirtualnego zespołu.

(Źródło: wszystkoconajważniejsze.pl)

Podobne umiejętności przedstawia World Economic Forum w 2018 roku, zestawiając je z listą z 2015 roku.

WorldEconForum2018 copy

Umiejętności dla pracowników w 2020 roku, to bliska przyszłość, to już za rok! A umiejętności 21 wieku o których mowa kształci się latami, od najmłodszych lat! W szkole! Znów się spóźniliśmy?

panorama-ed

Foto: woodleywonderworks

Choć 21 wiek dopiero się zaczął, dobiegamy już końca drugiej dekady. Niemal 20% drogi za nami. Czy zdążymy wyrównać krok z biegnącymi nieubłaganie, wciąż przed nami, czasem, technologią i zmianami?

I to pytanie stawiam nie tylko mojej szkole JIS, którą niebawem opuszczę, ale przede wszystkim systemom szkolnictwa, które nadal stoją w miejscu, lub kręcą się w kółko nie posuwając się do przodu. Kto stoi lub (o rany!!!) się cofa – pozostaje w tyle! Świat idzie naprzód bez względu na to czy nam się to podoba, czy nie!

A tak naprawdę przecież każdy z nas chce dla swoich dzieci świetlanej przyszłości, wspaniałego rozwoju talentów i pasji, oraz ogromnej satysfakcji z tego co robią w życiu.  Zgadzacie się?

Więc zapewnijmy im to! Do dzieła! 🙂 Bo przecież wszyscy chcemy by respektowano nas i nasze poglądy, doceniano nasze wysiłki i rozwój, szanowano naszą pracę i efekty. A to można osiągnąć! Trzeba tylko chcieć! 🙂

PS. Niesamowite, po niemal czterech dekadach w edukacji, i nadal mi się chce! 😉

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: