Umiejętności i kompetencje

„Cztery-ER-KA-trzy”

Jeden z czołowych brytyjskich ekspertów, profesor Guy Claxton, stawia na wzmacnianie umiejętności uczenia się  (Building Learning Power) i uważa, że „kluczową rolą edukacji jest tworzenie entuzjastycznych młodych ludzi nastawionych na uczenie się przez całe życie, którzy nadal będą się rozwijać jako osoby dorosłe w szybko zmieniającym się, dynamicznym świecie. Dlatego uczniowie powinni być zachęcani do wyostrzania swych zmysłów, zadawania pytań i samodzielnego myślenia. I to bez usuwania Szekspira czy też tablicy Mendelejewa z podstawy programu.”

Guy Claxton

Profesor Claxton proponuje nastawienie i ucznia i nauczyciela na tzw. 4 x „R”. Każde z tych nastawień omawiam na osobnych stronach, linki poniżej, zapraszam.

RESILIENCE = odporność

RELATING = budowanie relacji (RESPECT = respekt) (prof. Guy Claxton również mówi tu o „reciprocity” czyli wzajemnych relacjach)

REFLECTION = refleksywność

RESOURCEFULNESS = pomysłowość

Natomiast 3 x „K” to opanowanie trzech niezbędnych w życiu umiejętności:komunikacjikooperacji i kompasji.

Umiejętności komunikacyjne są podstawą funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, i wszyscy to wiemy. Komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność współpracy, kooperacji i pracy w zespole to niezbędne umiejętności poszukiwane przez wielu pracodawców, którzy również cenią sobie umiejętność budowania relacji z innymi. A tę buduje się poprzez kompasję, czyli empatię połączoną z respektem dla siebie i innych, dla swojej pracy i dla wkładu pracy innych.

KOMPETENCJE GLOBALNE

Kompetencja globalna to posiadanie zdolności do skutecznego współdziałania z ludźmi którzy są inni od nas, i to jest dziś bardzo ważne dla uczniów bo nasz świat staje się coraz bardziej powiązany. Jest to świadomość międzynarodowa, świadomość istnienia różnych krajów, dzieci mają świadomość nie tylko ich miejsca w klasie, w szkole lub w ich rodzinnym mieście, ale ich miejsca w świecie.

Globalna kompetencja jest to zrozumienie i świadomość postrzegania siebie jako aktywnego uczestnika na świecie, a nie tylko obserwatora. Do tego niezbędna jest umiejętność rozpatrywania spraw z różnych perspektyw, umiejętność pracy w zespole, umiejętność wymyślenia nowych rozwiązań i rozwiązywania problemów. Więc jest to przejście od myślenia w izolacji do myślenia o integracji.

Lecz rozwijanie kompetencji globalnej nie oznacza tylko interakcji z kimś z innej kultury. Można mieć interakcje z kimś z własnej kultury, ze swojego środowiska i nadal pracować nad doskonaleniem tych umiejętności. Chodzi o to, by uczniowie myśleli dalej niż tylko o sobie, by myśleli w jaki sposób możemy pomóc naszym bliźnim we własnym środowisku – w rodzinie, wśród przyjaciół, rówieśnikom, w szkole i na podwórku, na ulicy i w tramwaju.

Globalny nauczyciel XXI wieku to ten, który rozumie i wie, że współczesny świat potrzebuje ludzi którzy są ”chętni do współpracy, komunikatywni, kreatywni i elastyczni.” O tym mówi artykuł w Harvard Review From the Knowledge Economy to the Human Economy ( Dan Seidman, 2014) oraz publikowany w Wall Street Journal  artykuł On the Lesson Plans: Feelings (Melissa Korn i Joe Light, 2011), w którym mowa o „soft skills” albo „people skills”, czyli kształtowaniu umiejętności miękkich przyszłych asów biznesu studiujących w Columbia Business School, Stanford Graduate School of Business i Berkeley’s Haas School of Business.

Umiejętności komunikacyjne i interpretacyjne to jest podstawa funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku. Globalny nauczyciel to ten który jest tak naprawdę tylko moderatorem pomagającym uczniom zdobyć tę wiedzę, pozwolić uczniom “zasiąść za kierownicą” i naprawdę prowadzić własny proces uczenia się.

O tych globalnych umiejętnościach oraz o „Cztery-ER-KA-trzy” czytam w najnowszych artykułach anglojęzycznych i opisuję je we wpisach blogowych.

Zapraszam do lektury.

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone