Resourcefulness – zaradność, pomysłowość

RESOURCEFULNESS = zaradność, pomysłowość, zdolności poznawcze

  • wyobraźnię: umiejętność kreatywnego myślenia; umiejętność wizualizacji
  • łączenie: szukanie połączeń i relacji; użycie metafor; umiejętność połączenia części w całość;
  • tworzenie: chęć do pracy nad ulepszeniem; próbowanie, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności
  • umiejętne wykorzystanie: narzędzi, materiałów i źródeł

Nie chodzi tu bynajmniej o cwaniactwo czy oszukiwanie. W naszej szkole od lat używamy portalu Turnitin.com gdzie wszystkie prace uczniów sprawdzane są pod kątem oryginalności. Wreszcie istnieje wersja polska Turnitin – polecam! Na prawdę warto zainwestować by każda szkoła w Polsce wdrożyła program „zero tolerancji dla plagiatu.”

Na podstawie „What’s the point of school” prof. Guy Claxtona. Tłum. bMirjAk
Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone