Warsztaty

Pasjonują mnie ambitne przedsięwzięcia edukacyjne, opracowanie programów nauczania, nauka w międzynarodowej instytucji, edukacja online, oraz projekty typu „blended learning,” „inquiry learning” i nauka przy użyciu współczesnej technologii. Nade wszystko cenię sobie możliwość pracy z młodymi ludźmi, oraz wykształcenia w nich umiejętności wszechstronnej komunikacji z innymi, efektywnej kooperacji w pracy zespołowej, a także obudzenia w nich kompasji – współodczuwania i empatii – dla otaczającego ich świata i ludzi.

Posiadam 37 lat doświadczenia w szkolnictwie międzynarodowym, z czego 24 spędziłam na wydziale ESOL (nauczanie języka angielskiego dla cudzoziemców) w tym 4 lata jako dyrektor wydziału, oraz przez 7 lat pełniłam funkcje advisor/counselor uczniów, spotykając się z ich rodzicami, układając im siatki godzin lekcyjnych, konsultując dobór przedmiotów i wybór uniwersytetów.

Dwanaście lat pracowałam jako nauczycielka języka i literatury angielskiej, w tym także IB English B, oraz pięć lat jako egzaminator IB English B. Przez trzy lata pełniłam również funkcję wydziałowego “Learning Coach” – coaching nauczania i uczenia się – dla nauczycieli. Wdrożyłam w swoje lekcje program “Service Learning” wspomagający budowanie kompasji.

Uczestniczyłam w licznych wykładach i szkoleniach zarówno w JIS jak i na konferencjach w Indonezji, Australii, Singapurze, Malezji, Tajlandii, Hong Kongu, Indiach i Chinach. Współorganizowałam konferencję SEATCCO w Indonezji dla nauczycieli z wielu państw. Prowadziłam wykłady i szkolenia IB English B, oraz inne warsztaty z zakresu metodyki nauczania. Wraz z zespołem uczniowskim przez cztery lata organizowałam konferencje TEDxJIS w naszej szkole.

W Polsce w kilku opolskich szkołach, między innymi w TAK (Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia)  i w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, oraz w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, przeprowadziłam prezentacje i dwu lub trzy-godzinne warsztaty pt. “O sztuce uczenia się,” przedstawiające metodykę nastawioną na komunikacjękooperację i współpracę, oraz budowanie kompasji czyli współodczuwania i empatii.

Na przykład:

CZĘŚĆ 1 Nowinki edukacyjne

     4 x “R”     – Predyspozycje i pozytywne myślenie    – Kompetencje globalne    – Feedback

CZĘŚĆ 2 Komunikacja i kooperacja w akcji

     Przykłady pracy nad komunikatywnością i współpracą w zespołach   – Refleksja

CZĘŚĆ 3 Budowanie kompasji

     Co to jest kompasja?    – Budowanie kompasji w klasie i w szkolnym środowisku

Chętnie dzielę się praktycznymi przykładami współpracy w zespołach w oparciu o rozwijanie komunikatywności za pomocą technik wideo.

Jeśli jesteście zainteresowani takim spotkaniem w Waszej szkole, proszę o wypełnienie formularza w zakładce „kontakt”. Więcej informacji o mnie na LinkedIn.

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone