Oczkiem w edukację

Kończy się druga dekada XXI wieku, a systemowi edukacji nadal potrzebna jest szeroko zakrojona pomoc. Być może właśnie nie odgórna, ministerialna, ale oddolna, od strony tych, którzy się z nią borykają na codzień.

Od rodziców. Od nauczycieli.  Od uczniów.
Od ich poszczególnych ról i możliwości.

Od sposobów kształcenia uczniów tak, by wypuścić ze szkół młodych ludzi umiejących i chcących uczyć się przez całe życie. Ludzi otwartych na wyzwania świata i umiejących się w nim odnaleźć. Ludzi odnoszących w nim osobisty sukces, inny dla każdego z nich.

Czas to zmienić.

Po 35 latach pracy w szkolnictwie międzynarodowym chciałabym podzielić się moją wiedzą i doświadczeniami. Na stronach tego portalu przedstawiam główne nurty inspirujące mnie do działania.

Pasjonują mnie ambitne przedsięwzięcia edukacyjne typu „inquiry learning,” opracowanie programów nauczania i projekty typu „blended learning,”  nauka o mentalności rozwojowej, a także nauka przy użyciu współczesnej techniki i technologii.

Cenię sobie możliwość pracy z nauczycielami, którym opowiadam o swojej pasji pracy z młodymi ludźmi, i o moich próbach wykształcenia w nich wszechstronnych umiejętności takich jak komunikacja z innymi lub efektywna kooperacja w pracy zespołowej, a także obudzenia w nich kompasji – współodczuwania i empatii – dla otaczającego ich świata i ludzi.

W blogu znajdziecie więc moje tłumaczenia artykułów z profesjonalnej prasy anglojęzycznej ukazującej aktualne nurty w szkolnictwie, a także moje przemyślenia na temat kierunku w jakim powinna podążać nauka w szkole XXI wieku.

Już najwyższy czas, trzecia dekada za pasem.

Zapraszam do lektury.

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone