Kooperacja

Na portalu profesor.pl można znaleźć dogłębną analizę pracy w grupach lub zespołach, ich wad i zalet, autorstwa Leokadii Rzechowskiej, toteż nie będę się tu powtarzać. Zalet jest wiele, wad tylko kilka.

Moje doświadczenia z młodzieżą międzynarodową, przed którą niemal co roku stoją wyzwania zmiany klasy, szkoły, kraju w którym mieszkają i uczą się, a nawet języka w którym przyswajają wiedzę, są w ogromnej większości pozytywne. Jak jednak skłonić nie tylko różne osobowości, ale różne kultury, religie, i poglądy do efektywnej współpracy?

W obliczu różnorodnego składu każdej klasy, praca w zespołach i wszelkiej wielkości grupach musi być systematyczna, odpowiednio dobrana i przygotowana.

Przede wszystkim kluczowym elementem kooperacji w grupie musi stanowić refleksja, bez której uczeń może nie dostrzec swojego wkładu pracy lub jego braku, swojego wpływu na pracę grupy oraz osiągnięcia pożądanego wyniku, lub nie. Wielokrotna i systematyczna refleksja nad swoimi umiejętnościami, osiągnięciami lub ich brakiem, oraz konsultacje z nauczycielem pomagają młodemu człowiekowi przejąć stery swojej edukacji i wziąć osobistą odpowiedzialność za swoje wyniki.

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone