Reflection – refleksywność

REFLECTION = refleksywność, świadomość strategiczna

  • systematyczność: umiejętność uważnego planowania, przewidywania potrzeb, zarządzania czasem i zasobami,
  • samo-ocena: umiejętność rzetelnej i dokładnej oceny „Jak mi idzie?” w trakcie pracy
  • samo-świadomość: znajomość i ocena własnych sił, zainteresowań, oraz stylu uczenia się
  • przeniesienie: dostosowanie umiejętności do nowych wyzwań; szukanie nowatorskich rozwiązań, wyciąganie wniosków i zauważenie „lekcji na przyszłość”

Refleksywność wprowadzałam w moich klasach już ponad 30 lat temu. Sama doświadczyłam jej, nauczona przez moich nauczycieli z UNIS w latach 1970-tych. Systematycznie wymagana od uczniów daje fenomenalne rezultaty i pozwala na wytworzenie wspaniałej atmosfery nastawionej na współpracę pomiędzy uczniami.

Na podstawie „What’s the point of school” prof. Guy Claxtona. Tłum. bmIRjAK
Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone