Komunikacja

Jak ważne jest kształtowanie umiejętności komunikacji w mowie i piśmie?

O tym niemal każdy nauczyciel wie. A jak nie wie, odsyłam do referatu Marka Szafrańca pt. „Innowacyjne metody kształcenia” w którym mówi o Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Określono osiem kluczowych kompetencji, a na pierwszych dwóch miejscach znajdują się:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym
  2. porozumiewanie się w języku obcym

Mogę zatem założyć, że już od dekady te kluczowe kompetencje wdrażane są w system edukacji na poziomie wszystkich klas, od przedszkola po uniwersytet.

Pytanie tylko, w jak skuteczny sposób…

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone