Fantastyczna szkoła, prowadzona z pasją, bazująca na zdobywaniu doświadczeń i przede wszystkim ucząca dzieci odpowiedzialności za własną edukację. Tak trzymać! A inne szkoły niech biorą przykład i wdrażają taką formę edukacji u siebie. Edukacji na miarę XXI wieku.

Zwykła-niezwykła Szkoła z mocą zmieniania świata w Przyłękowie