Edukacja w 21 wieku, Kompetencje globalne, Odpowiedzialność za własną naukę, Technologia w edukacji

Cyfrowy obywatel świata w każdym domu.

Foto: Marcus Kwan

Po IQ i EQ mamy erę DQ. World Economic Forum twierdzi, że za 10 lat prawie 90% populacji świata będzie połączone cyfrowo. Czwarta rewolucja przemysłowa nadchodzi. A właściwie już jest wśród nas. W 2025 roku ponad ¾ świata będzie korzystać z jakiegoś gadżetu który internetowo połączy użytkownika z miliardami stron, ludzi, i źródeł wiedzy, dobrej i złej.

A czy dziś, teraz, w szkole uczymy dzieci w wieku powiedzmy 10-18 lat, które za 10 lat będą miały 18-28 lat, jakimi będą obywatelami tego cyfrowego świata?

Yuhyun Park, przewodniczący infollutionZERO Foundation, w swym artykule „8 cyfrowych umiejętności które musimy nauczyć nasze dzieci” (8 digital skills we must teach our children) wymienia problem numer jeden – czas spędzany przez dzieci i młodzież przed ekranem smartfona czy komputera, około 7 godzin. Ile z tego czasu jest monitorowane przez rodziców czy innych opiekunów: nauczycieli, instruktorów, nianie, babcie? Czy blokady, programy, czy inne zabezpieczenia lub zakazy UCZĄ nasze dzieci świadomych wyborów i odpowiedzialności za własne zachowanie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim czy UCZĄ roztropnego wyboru treści które oglądają?

Ponadto istnieje cyfrowa różnica wiekowa. Sposób, w jaki dzieci korzystają z technologii różni się od sposobu użytkowania połączeń internetowych i systemów informatycznych przez dorosłych. Ta różnica utrudnia rodzicom i wychowawcom pełne zrozumienie czyhających w sieci zagrożeń.

W rezultacie niektórzy dorośli mogą czuć się mało kompetentni by doradzać dzieciom w kwestii bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych. Ta różnica wiekowa również rzutuje na perspektywy tego, co uznawane jest za akceptowalne zachowanie: młodzi widzą to inaczej niż dorośli.

Więc jak możemy przygotować nasze dzieci do życia w erze cyfrowej, my rodzice, nauczyciele, doradcy” – pyta Yuhyun Park. I odpowiada: „Niewątpliwie musimy to pokolenie wyposażyć w inteligencję cyfrową.”

 

DQ czyli Digital Intelligence – co to jest?

Inteligencja cyfrowa czyli „DQ” to zestaw umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych, które umożliwiają sprostanie wyzwaniom życia w erze cyfrowej i dostosowanie się do jego wymagań.

Umiejętności te można mniej więcej podzielić na osiem połączonych ze sobą obszarów:

foto:www.weforum.org

Tożsamość cyfrowa: zdolność do tworzenia i zarządzania tożsamością online i własną reputacją. Obejmuje to świadomość istnienia jako osoba online, oraz zarządzanie krótkoterminowym i długoterminowym wpływem własnej obecności w sieci.

Zasady użycia: umiejętność korzystania z urządzeń cyfrowych i mediów, w tym opanowania kontroli w celu osiągnięcia zdrowej równowagi między życiem online i offline.

Bezpieczeństwo cyfrowe: umiejętność zarządzania własnym ryzykiem online (np. cyberprzemoc, uwodzenie, radykalizacja), a także problematyczne treści (np. przemoc i wulgaryzmy) oraz unikanie i ograniczanie tych zagrożeń.

Zabezpieczenia cyfrowe: umiejętność wykrywania cybernetycznych zagrożeń (np. włamania, oszustwa, złośliwe oprogramowanie), poznanie najlepszych sposobów zachowania ostrożności i używanie odpowiednich narzędzi zabezpieczających do ochrony danych.

Cyfrowa inteligencja emocjonalna: zdolność do współczucia i budowania dobrych relacji z innymi online.

Komunikacja cyfrowa: umiejętność komunikacji i współpracy z innymi za pomocą technologii cyfrowych i mediów.

Znajomość technologii cyfrowych: umiejętność wyszukiwania, oceny, wykorzystania, współużytkowania i tworzenia treści, jak również kompetencje w zakresie cyfrowego myślenia i kalkulowania.

Prawa cyfrowe: umiejętność zrozumienia i przestrzegania praw osobistych i prawnych, w tym praw do prywatności, własności intelektualnej, wolności słowa i ochrony przed nienawiścią.

 

Yuhyun Park twierdzi, że ważne jest przede wszystkim nabywanie tych umiejętności opierając się na potrzebnych nam wszystkim podstawowych wartościach ludzkich, jak szacunek, empatia i roztropność. „Te wartości ułatwiają mądre i odpowiedzialne wykorzystanie technologii – atrybut, który będzie oznaczał przyszłych przywódców jutra.” mówi Yuhyun Park.

Tak, zgadzam się. W naszej szkole uczymy wszystkie dzieci tychże właśnie podstaw, bo motto naszej szkoły to „być najlepszym DLA świata.”

Obawy Yuhyun Parka, że technologia być może kiedyś zawładnie ludzkością są uzasadnione, dlatego spieszmy się UCZYĆ nasze dzieci – czy to w domu czy w szkole – tych niezbędnych umiejętności, wykształcając w nich oprócz IQ i EQ jeszcze DQ czyli Inteligencję Cyfrową. .

 

 

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: