Edukacja w 21 wieku, Technologia w edukacji

Ocenianie kształtujące online

Jeśli na swoich lekcjach szkolnych stosowaliśmy tzw. „peer assessment” i „self-assessment” czyli ocenianie pracy przez kolegę/koleżankę lub siebie samego, pewnie niektórzy zastanawiają się, jak to przenieść do lekcji online?

Aby móc oceniać pracę innych lub swoją własną, uczniowie potrzebują jasno opracowanych przykładów, które pokażą im pożądany produkt końcowy. Potrzebują również jasno rozrysowany sposób, w jaki mogą osiągnąć ten produkt – wypracowanie, wiersz, ćwiczenie, film, plakat, rysunek, zadanie, cokolwiek było zadane – by mogli wykorzystać te informacje do oceny pracy partnera i przekazać im budujące informacje zwrotne.

Oprócz zrozumienia kryteriów sukcesu ważne jest, aby uczniowie uczyli się jak skutecznie przekazywać konstruktywne informacje zwrotne.

Można więc wraz z zadaniem ocenienia swojej pracy lub innego ucznia przesłać swoim uczniom:

1/ przykład bardzo dobrej pracy wraz z opisem jakie elementy są pożądane i dlaczego

2/ rubrykę zawierającą te elementy, oraz pola do zakreślenia lub wpisania uwag, np. dany element został zrealizowany „w pełni” – „częściowo” – „niezupełnie” – „brak”

3/ instrukcje w jaki sposób krok po kroku przeprowadzić ocenę kształtującą

4/ przykładowe zdania lub sformułowania, którymi uczniowie mogą się posłużyć by skonstruować pozytywne i przydatne informacje zwrotne.

W ten sposób uczniowie będą potrafili przeanalizować swoją pracę lub pracę innych oraz podejść do tej analizy z empatią i szacunkiem do własnego wysiłku i wkładu pracy innych.

W moich klasach często przeprowadzałam samoocenę lub ocenę prac innych uczniów, zadając na przykład ocenienie czterech prac, swojej i trzech kolegów/koleżanek. Dobierając „grupy” kierowałam się też świadomością, że któreś z dzieci nie wykona zadania, toteż starałam się tak dobrać uczniów, by każdy uczeń otrzymał choć jedną informację zwrotną od innego ucznia.

Kiedy uczeń otrzymuje informacje zwrotne od kilku kolegów/koleżanek, włącza myślenie krytyczne, szczególnie gdy są to sprzeczne informacje. Musi teraz ocenić słuszność oraz przydatność otrzymanych komentarzy. Musi przyjrzeć się i poprawić te elementy, w których zauważono niedociągnięcia, dołączyć lub dopisać brakujące, i generalnie dogłębnie przyjrzeć się swojej pracy.

Myślę, że taka wymiana poglądów, online czy też w tradycyjnej klasie, gdy do niej wszyscy wrócą, na pewno się wszystkim uczniom przyda.

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: