Edukacja w 21 wieku, Mentalność rozwojowa, Pomysł do klasy na dziś!, Technologia w edukacji, Uczenie się przez całe życie

Jak rozwinąć mentalność rozwojową cz. 1

Gene Tognetti w swoim artykule  „Pobudź mentalność rozwojową technologią” (Boost growth mindset with tech) pisze o myśleniu rozwojowym i mentalności rozwojowej jako koncepcji, że ​​mózg – czyli intelekt – jest jak mięsień, który poprzez ćwiczenia może rosnąć i zmieniać się po pewnym czasie.

Osoba o mentalności rozwojowej postrzega swoje talenty lub umiejętności do nauki lub cechy interpersonalne jako nieustalone na jednym poziomie, ale jako takie, które mogą rozwijać się poprzez użycie odpowiednich metod i włożenie pewnego wysiłku. Tognetti powtarza, że „mentalność stała” to błędne myślenie, że osoba ma pewien stały i niezmienny poziom umiejętności, inteligencji i talentu.

Niektóre narzędzia technologiczne mogą pomóc rozwinąć mentalność rozwojową uczniów, szczególnie w dziedzinach, w których często doświadczają trudności.

 

Według Tognettiego, istnieje pięć cech charakterystycznych mentalności wzrostu: WYZWANIA, PRZESZKODY, WYSIŁEK, KRYTYKA i SUKCES INNYCH.

W części pierwszej swych artykułów Tognetti przedstawia dwie strony www, które mogą pomóc w rozbudowywaniu „mentalności rozwojowej” w zakresie WYZWAŃ i pokonywania PRZESZKÓD.

WYZWANIA. Ważne jest, by uczniowie nauczyli się przyjmować wyzwania, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których mają problemy, na przykład gramatyka i pisanie.

Tognetti opisuje bardzo przydatny w nauce języka angielskiego (jako języka ojczystego i jako drugiego lub następnego) program Quill  (quill.org). Jest to darmowa platforma pomagająca ćwiczyć pisanie i gramatykę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.  Ćwiczenia gramatyczne – będące właśnie wyzwaniem – pozwalają uczniom samodzielnie ćwiczyć w spersonalizowany sposób. Quill ma również narzędzie diagnostyczne pokazujące nauczycielowi w których elementach gramatyki i pisania uczniowie potrzebują większej praktyki. Podczas ćwiczeń widzą swoje wyniki, ćwiczą swoje umiejętności, poprawiają się, i w ten sposób stopniowo uzyskują pewność siebie.

Ten program, a właściwie platforma pozwala nauczycielowi założyć „konto” klasowe, zaprosić do niego uczniów, wstępnie sprawdzić ich umiejętności w ortografii i składni zdań, zadać im odpowiednie ćwiczenia na ich indywidualnym poziomie i według ich indywidualnych potrzeb, monitorować ich progres, i pomagać im osiągnąć jak najlepsze wyniki DLA NICH, licząc z indywidualnego punktu wyjścia każdego ucznia. W ten sposób poprzez spersonalizowaną naukę buduje się w uczniach ich pewność siebie.

Na razie znalazłam tylko jeden podobny program online w języku polskim, na www.didakta.pl , lecz po zainstalowaniu próbnej wersji widzę, że nie działa ona online jak Quill tylko trzeba instalować elementy na własnym komputerze. Nie widzę też możliwości tak aktywnego działania ucznia jak w programie Quill, ale być może, że nie wszystko jeszcze zgłębiłam. Czy Didakta.pl daje takie możliwości ćwiczeń podejmowania wyzwań jak Quill.org? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Może ktoś podpowie?

 

UPORCZYWOŚĆ. Uczniowie muszą nauczyć się wytrwałości w pokonywaniu przeszkód i stawiania czoła niepowodzeniom gdy szukają rozwiązań problemu.

Tognetti sugeruje program Tinkercad (tinkercad.com), darmową, internetową aplikację do projektowania 3D, która może pomóc w rozwijaniu wytrwałości. W Tinkercad uczniowie dostają proste ikony – takie jak kwadraty, stożki i koła – i manipulują nimi na ekranie tworząc inne przedmioty jak breloczki, biżuteria, sztuka, łodzie, postacie Minecraftu itd.

Tognetti prowadzi klasę projektową 3D, i twierdz, że po krótkim wstępie do możliwości programu Tinkercad uczniowie „jadą z koksem” i bardzo koncentrują się na swoich projektach. „Ich koncentracja i wytrwałość mnie oszołamiają,” mówi Tognetti. „Próbują, nie idzie im, próbują ponownie, kilkakrotnie, i wreszcie udaje się – mają przeważnie niesamowite rezultaty.”

Pojęcie FAIL = First Attempt In Learning  czyli Porażka = Pierwsza Ważka Próba Nauki to właśnie uosobienie UPORCZYWOŚCI, czyli rozwijanie„mentalności rozwoju” poprzez uporczywe i nieustające uczenie się, w tym przypadku na próbach i błędach w programie, który niemal przypomina grę.

Jestem przekonana, że w polskich szkołach wielu nauczycieli stosuje takie programy 3D jak Tinkercad, który wymaga dość dobrej znajomości języka angielskiego by przeczytać instrukcje do poszczególnych etapów. Wprawdzie (celowo) nie czytając ich szczegółowo potrafiłam wykoncypować o co chodzi i dotrzeć kilka razy do chmury gwiazdeczek oznaczających sukces, ale na pewno przydałby się szkołom taki program w języku polskim ćwiczący w bardzo przyjemny i angażujący sposób wytrwałość uczniów w pokonywaniu przeszkód i stawianie czoła niepowodzeniom podczas szukania rozwiązań problemu.

A może już jest?

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: