Edukacja w 21 wieku, Kompetencje globalne

Program IB liderem zmian w edukacji

foto: IBO

Program IB – International Baccalaureate – to przede wszystkim kształcenie współczesnego człowieka. Uwielbiam ten program. Moja przygoda z nim rozpoczęła się już w latach 1970tych w szkole do której uczęszczałam, UNIS. Choć wyjechałam i nie udało mi się dokończyć programu osobiście, odkąd tylko trafiłam do mojej obecnej szkoły jako nauczyciel, promuję Program IB jako najbardziej wszechstronnie rozwijający umiejętności młodego człowieka, przygotowując go do życia we współczesnym świecie.

Kim jest uczeń IB? Jakim człowiekiem zostaje absolwent Programu IB? Zacytuję opis ze szkolnej strony 5 LO we Wrocławiu oraz definicje z 1 LO z Wałbrzycha.

Uczniowie IB są:

DOCIEKLIWI (INQUIRERS) – Kształcimy naszą ciekawość, rozwijając umiejętności na potrzebę ankiet i badań. Wiemy jak uczyć się niezależnie i z innymi. Uczymy się z entuzjazmem i podtrzymujemy miłość do nauki przez całe życie. Rozwijają swoją naturalną ciekawość świata. Przyswajają umiejętności potrzebne do przeprowadzania ankiet i badań oraz wykazują niezależność w procesie nauczania. Aktywnie czerpią radość ze zdobywania wiedzy. Dążą do tego, aby ich zamiłowanie do nauki trwało przez całe życie.

WNIKLIWI (KNOWLEDGEABLE) – Rozwijamy i stosujemy rozumowanie pojęciowe, badając wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Angażujemy się w sprawy i pojęcia, które posiadają wagę lokalną i światową. Odkrywają pojęcia, idee i sprawy o lokalnej jak i globalnej wadze. Tym sposobem zdobywają głębię wiedzy i rozwijają zdolność zrozumienia w zakresie różnych dziedzin nauki.

MYŚLĄCY (THINKERS) – Stosujemy krytyczne i twórcze umiejętności myślenia, by analizować i podejmować odpowiedzialne działanie w stosunku do złożonych problemów. Praktykujemy inicjatywę w podejmowaniu rozsądnych i etycznych decyzji. Podejmują inicjatywę w stosowaniu umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia w celu rozpoznania i dobrania podejścia do złożonych problemów oraz podejmują rozsądne i  etyczne decyzje.

KOMUNIKATYWNI (COMMUNICATORS) –Zdecydowanie i twórczo wyrażamy siebie, więcej niż jednym języku i za pomocą wielu modeli komunikacji. Skutecznie współpracujemy, słuchając uważnie punktu widzenia innych jednostek i grup. Rozumieją i wyrażają idee oraz informacje w zdecydowany, kreatywny sposób, w więcej niż jednym języku i za pomocą wielu modeli komunikacji. Skutecznie i chętnie współpracują z innymi.

PRAWI (PRINCIPLED) – Postępujemy uczciwie i szczerze, z silnym poczuciem uczciwości i sprawiedliwości i z szacunkiem dla ludzi wszędzie. Bierzemy odpowiedzialność za swoje czyny oraz wynikające z nich konsekwencje. Postępują uczciwie i szczerze, z poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla godności jednostek, grup i społeczeństw. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny oraz wynikające z nich konsekwencje.

OTWARCI (OPEN-MINDED) – Doceniamy w sposób bystry nasze własne kultury i osobiste historie, a także wartości i tradycje innych. Poszukujemy i oceniamy rożne punkty widzenia i chętnie wyciągamy naukę z doświadczeń. Rozumieją i doceniają własną kulturę i osobiste historie, ale są również otwarci na perspektywy, wartości i tradycje innych osób i społeczeństw. Są przyzwyczajeni do szukania i oceniania różnych punktów widzenia i chętnie wyciągają wnioski z doświadczeń.

ODDANI (CARING) – Okazujemy empatię, współczucie i szacunek. Jesteśmy zobowiązani do pomocy oraz działamy, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na świat wokół nas. Okazują empatię, współczucie i respektują potrzeby oraz uczucia innych. Czują się zobowiązani pomagać i podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na środowisko.

RYZYKUJĄCY (ODWAŻNI) (RISK-TAKERS) – Podchodzimy do niepewnych sytuacji z przezornością i zdecydowaniem; pracujemy niezależnie i wspólnie, by badać nowe pojęcia i innowacyjne strategie. Jesteśmy pomysłowi i elastyczni w obliczu wyzwań i zmian. Podchodzą do nieznanych sytuacji i niewiadomych z odwagą i przezornością, zachowując przy tym ducha niezależności podczas odkrywania nowych ról, idei i strategii działania. Odważnie i elokwentnie bronią swoich racji.

ZRÓWNOWAŻENI (BALANCED) – Rozumiemy jak ważne jest zrównoważenie między różnymi aspektami naszego życia – intelektualne, fizyczne (duchowe) i emocjonalne, by osiągnąć dobre samopoczucie z samym sobą i z innymi. Rozpoznajemy naszą niezależność od innych i świata, w którym żyjemy. Rozumieją jak ważne jest intelektualne, fizyczne i emocjonalne zbalansowanie, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych.

REFLEKSYJNI (REFLECTIVE)– W sposób rozważny zastanawiamy się nad naszym światem i naszymi własnymi pomysłami oraz doświadczeniami. Pracujemy nad tym, by zrozumieć nasze mocne i słabe strony w celu ulepszenia procesu nauki i osobistego rozwoju. Potrafią mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania doświadczeń. Są w stanie oszacować zarówno swoje mocne strony jak i ograniczenia.

 

IBconf

Właśnie wróciłam z warsztatów IB poświęconych zmianom wprowadzanym w program Grupy 2, nauka języków nowożytnych poza tzw. mother tongue czyli językiem ojczystym. Co pięć do siedmiu lat program ulega zmianom, czasem tylko kosmetycznym, a czasem fundamentalnym. Tym razem mamy ponad dwa lata by przygotować uczniów na znaczące zmiany w egzaminie umiejętności posługiwania się drugim (lub kolejnym) językiem.

 

IMG_6652

Kluczową zmianą, choć będzie ona trudna w realizacji, jest potrzeba sprawdzenia umiejętności słuchania (listening comprehension). Nie dziwię się, gdyż widzę jak we współczesnym świecie zanikła ta umiejętność – ludzie po prostu nie słuchają siebie nawzajem, a jeśli nawet SŁYSZĄ, to nie rozumieją przekazu.

IMG_6660

 

 

 

Zakasuję więc rękawy i wraz z innymi nauczycielami zabieramy się do przygotowania wszelakich ćwiczeń i ciekawych zadań, by za dwa lata nasi uczniowie mogli popisać się nie tylko rzetelnym przygotowaniem do egzaminu, ale przede wszystkim umiejętnościami słuchania innych z pełnym zrozumieniem. Nie lada wyzwanie!

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: