Edukacja w 21 wieku, Pomysł do klasy na dziś!

Wyrzuć ucznia z ławki!

Skoro uczniowie siedzą po kilka godzin w ławkach, słuchając to historyka, to geografa, to pani od matmy czy polskiego, to kiedy mogą rozprostować kości? Na przerwie!

Być może dlatego korytarze szkolne są pełne rozbrykanych dzieci i młodzieży, którzy po prostu muszą się choć trochę rozruszać.

A gdyby tak w klasie można było się choć trochę poruszać?

Oto parę pomysłów na wyrzucenie uczniów z ławek choćby na kilka minut.

divi

Uwielbiam Divide & Slide, bo pozwala na przykład na szybką wymianę informacji, powtórkę materiału, czy nauczenie się recytacji wiersza linijka po linijce.  Zastosowań jest wiele!

Jak działa Divide & Slide?

  • Ustawiam uczniów w pary pośrodku klasy (można w alejce między dwoma rzędami ławek, lub przed tablicą. )
  • Pary zwracają się ku sobie twarzą w twarz. W zależności od zadania trzymają w ręce karteczkę z notatkami, zeszyt, książkę lub laptop/tablet.
  • Na sygnał (dzwonek, ręka w górę czy w dół) wszystkie pary, zaczynając od dowolnej strony, rozpoczynają wymianę informacji, po 30 sekund na stronę.
  • Po minucie wymiany wiedzy, sygnał do zmiany. Jeden uczeń z jednej strony przesuwa się na koniec, wszyscy z tej strony przemieszczają się o jedną osobę, i nowe pary wymieniają się informacją ponownie, po 30 sekund na stronę.
  • Po minucie wymiany wiedzy, sygnał do zmiany. Jeden (lub dwóch) uczeń z jednej strony przesuwa się na koniec, wszyscy z tej strony przemieszczają się o jedną osobę (lub dwie), i nowe pary wymieniają się informacją ponownie, po 30 sekund na stronę.

 

I tak dalej, w zależności od potrzeb dwie – trzy – cztery – pięć zmian. Więcej nie. Każda zmiana trwa 1 minutę plus ileś sekund na przesunięcie w rzędzie (tu cenny czas ucieka, dlatego ważne jest sprawne przemieszczanie się) więc maksymalnie pięć zmian i 7-8 minut wystarczy.

Jakie umiejętności można rozwijać z Divide & Slide?

W zależności od zadania, różne, a w dodatku można zastosować na każdej lekcji i przedmiocie, jako powtórka tematu przed samym końcem lekcji „co dziś zapamiętujemy?” lub na początku „co pamiętamy z poprzedniej lekcji?”, jako przyswajanie nowego tematu „wytłumacz koledze zjawisko zaćmienia słońca” czy jako krótka dyskusja (po 30 sekund na stronę ) nad sposobami rozwiązania zadania.

kartki

  • Ucząc języka angielskiego zastosowałam Divide & Slide do powtórki słówek i znaczeń oraz budowania struktury niektórych zdań.
  • W klasie IB English B, gdzie często zbieramy informacje z artykułów prasowych, zrobioną w punktach notatkę prasową uczeń trzyma w ręku jako „podpórka” ale musi 30 sekund mówić na temat poruszony w artykule, czyli na bieżąco tworzyć zdania w drugim języku.
  • Przy uczeniu się na pamięć Prologu z Romea i Julii przydało się powtarzanie najpierw w parach a potem całymi rzędami, linijka po linijce. Śmiechu trochę przy tym było jak ktoś nierówno recytował, ale w dniu prezentacji każdy (no, powiedzmy, PRAWIE każdy 😉 był gotowy z pamięci wygłosić cały 14-linijkowy sonet.

ksiazki

  • Analiza wiersza – bardzo trudne zadanie dla uczących się języka – również udała się przeprowadzić łatwiej gdy uczniowie wymieniali się uwagami i interpretacjami przypisanej sobie linijce lub zwrotce.
  • Przy omawianiu wątków długiej powieści, Divide & Slide pomogło w streszczeniu każdego rozdziału (32 rozdziały książki Zabić Drozda opowiedziane w kilku sesjach Divide & Slide w dziewiątej klasie – a w 12 klasie, gdy pojawili się u mnie ci sami uczniowie, pamiętali szczegóły książki!).

Ciekawie rozwiązałam problem „A ja jeszcze tego rozdziału nie słyszałam!”

W pierwszej „rundzie” Divide & Slide uczeń streszcza tylko „swój” rozdział.

1

W drugiej natomiast, przesuwając się o 1 osobę, „swój” rozdział i ten który właśnie usłyszał. Wymieniają więc wiedzę z dwóch rozdziałów, razem przyswajają cztery. (Tu można pokusić się o dyskretne przedłużenie czasu wymiany).

2

W trzeciej rundzie, przemieszczając się o dwie osoby, uczeń streszcza już cztery…

3

A to już daje uczniowi sporą wiedzę. Nawet jeśli są w niej luki, łatwiej jest je wypełnić niż samemu streszczać każdy rozdział by zapamiętać całość.

Po takich trzech „rundach” uczniowie ustawiają się w małe kółka z zadaniem „znajdź brakujące Ci streszczenie głównych wątków” i w następne 10 minut wszyscy mniej więcej wiedzą o co w książce chodzi. Można ten sposób zastosować z krótszymi utworami literackimi, których uczniowie mają przecież sporo do „przerobienia”.

Sposobów na kreatywne zastosowanie Divide & Slide jest wiele, a korzyści sporo, chociażby zmiana rytmu lekcji. Uczniowie po takiej sesji siadają w ławkach nieco orzeźwieni.

 

D&Sonchairs

Element zabawy ożywia nawet zmęczonych nauką maturzystów, a wiedzę zapamiętują prędzej i na dłużej.

 

To co, może warto jutro wyrzucić ucznia z ławki?

 

A jeśli maturzyści są jednak napraaaawdę zmęczeni…. to niech sobie usiądą. 😉

 

Copyright © 2017-2018 oczkiemwedukacje.pl © 2017-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
%d bloggers like this: